Wzory dokumentów

PAKIET WZORÓW DOKUMENTÓW PRAWNYCH DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW.

Cena: 349,00 

WZÓR REGULAMINU KONKURSU – INSTAGRAM / FACEBOOK

Cena: 149,00 

WZÓR UMOWY O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH.

Cena: 199,00 

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY DLA HODOWCY ZWIERZĄT.

Cena: 99,00 

WZÓR UMOWY O WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ.

Cena: 299,00 

Pakiet wzorów dokumentów prawnych dla stylistek paznokci.

Cena: 149,00 

wzór umowy najmu lokalu użytkowego.

Cena: 400,00 

wzór umowy o dzieło.

Cena: 400,00 

Pakiet wzorów dokumentów prawnych dla fotografów.

Cena: 499,00 

Pakiet wzorów dokumentów prawnych o roboty budowlane.

Cena: 700,00 

Pakiet wzorów dokumentów prawnych dla wizażystek.

Cena: 149,00 

Pakiet wzorów dokumentów prawnych dla pracodawców.

Cena: 449,00 

Pakiet wzorów dokumentów prawnych dla stylistek rzęs.

Cena: 149,00 

Wzór umowy szkoleniowej wraz z zakazem konkurencji.

Cena: 249,00 

Pakiet wzorów dokumentów prawnych RODO

Cena: 399,00 

Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności.

Cena: 99,99