Usługi

Rejestracja zmian Fundacji.

Cena: 650,00 

Rejestracja zmian Stowarzyszenia.

Cena: 650,00 

Tworzenie Statutu Stowarzyszenia wraz z jego rejestracją.

Cena: 2 500,00 

Tworzenie Statutu Fundacji wraz z jej rejestracją.

Cena: 1 500,00 

Zastrzeganie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP.

Cena: 950,00 

Zmiana wpisu w KRS.

Cena: 750,00 

Rejestracja Sp. z o.o. w KRS w formie internetowej.

Cena: 2 000,00 

Rejestracja Sp. z o.o. w KRS w formie tradycyjnej.

Cena: 3 500,00