Krajowy fundusz szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2020

W 2020 roku pula środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynosi ponad 195 milionów złotych. Kwota ta została podzielona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pomiędzy wszystkie województwa.

Zaplanuj swoje szkolenie i sprawdź w Swoim Urzędzie Pracy kiedy jest wyznaczona data przyjmowania wniosków o dofinansowanie!

ZAKRES DOFINANSOWANIA:

WAŻNE! – o środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Uwaga! Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

DOFINANSOWANIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI BĘDZIE WYKORZYSTANE NA:

KWOTA 48,8, MLN ZŁ, CZYLI REZERWA KFS W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI BĘDZIE WYKORZYSTANA NA :