wzór umowy o dzieło.

Cena: 400,00 

Umowa o dzieło nazywana jest też czasem potocznie umową rezultatu. Istotny jest tu efekt końcowy pracy, a nie sam jej przebieg. Zawarcie tego typu zatrudnienia wiąże się z obowiązkami obu stron. Osoba, która przyjmuje zlecenie zobowiązuje się do wykonania go, natomiast zlecający obiecuje jej w zamian za to konkretne wynagrodzenie. Jeśli chodzi o umowę o dzieło, przykładem takiego zadania mogą być, m.in. dostarczenie wytworów o charakterze materialnym (np. namalowanie obrazu, zrobienie rzeźby, skręcenie stołu, napisanie artykułu) lub niematerialnym (np. organizacja wydarzenia). Jeśli chodzi o umowę o dzieło, wzór takiego dokumentu nie jest odgórnie narzucony. Mimo to, warto zawrzeć w nim wszystkie najważniejsze kwestie.


Ten WZÓR jest przeznaczony dla:

 • Osób fizycznych, które chcą np. zlecić wykonanie mebli na wymiar.
 • Osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, która np. chcą zlecić stworzenie logo firmie brandingowej.
 • Spółek, które np. chcą zlecić zorganizowanie eventu firmowego.

KORZYŚCI:

 • Z łatwością przygotujesz indywidualną umowę, wpisując odpowiednie dane w wykropkowane miejsca.
 • Dostosujesz umowę do swoich potrzeb, stosując się do komentarzy zawartych w umowie.
 • Szybko prześlesz klientowi swoją propozycję umowy, gdy Cię o nią zapyta.
 • Nigdy więcej nie będziesz musiał zastanawiać się, czy wzór znaleziony w Internecie jest prawidłowy.
 • Zabezpieczysz prawnie swoje interesy.
 • Umowa zabezpiecza terminowe wykonanie dzieła w ramach ustalonego wynagrodzenia.
 • Zaoszczędzisz pieniądze, gdyż umowa reguluje zasady dotyczące kar finansowych za opóźnienia w wykonaniu dzieła.

OTRZYMUJESZ:

Wzór UMOWY O DZIEŁO, który zawiera niezbędne elementy takie jak:

 • Oznaczenie stron umowy (osoby zlecającej wykonanie dzieła i osoby, która je wykonuje).
 • Określenie przedmiotu umowy o dzieło.
 • Wysokość wynagrodzenia.
 • Wyznaczenie terminów: rozpoczęcia wykonywania dzieła oraz daty jego zakończenia.
 • Podpisy zlecającego i wykonującego dzieło.

Wzór PROTOKOŁU ODBIORU DZIEŁA.