WZÓR UMOWY O WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ.

Cena: 299,00 

W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej ma niekwestionowane znaczenie dla pozyskiwania klientów i umożliwienia im poznania marki, czy prowadzonej działalności w sposób łatwy i przystępny.

Między innymi z tych właśnie powodów przedsiębiorcy zwracają szczególną uwagę na to, by strona ta była funkcjonalna i czytelna, by przyciągała klienta i wzbudzała jego zainteresowanie firmą, a co za tym idzie, by była wykonana w sposób profesjonalny. W tym celu coraz częściej zlecają jej wykonanie specjalistom. Aby końcowy efekt tej współpracy był satysfakcjonujący dla obu stron, warto jest spisać umowę, która regulowała będzie taki stosunek gospodarczy.

Trzeba wiedzieć, że liczba firm specjalizujących się w tworzeniu stron www wzrasta w zawrotnym tempie. Z reguły dysponują one przygotowanymi na swoje potrzeby gotowymi wzorami umów, podchodzić do nich należy jednak z dużą dozą ostrożności bowiem może się zdarzyć, że mają one na celu zabezpieczenie w głównej mierze interesów wykonawcy strony, traktując w sposób pobieżny prawa i obowiązki zamawiającego.

Niniejszy wzór przygotowany został w sposób obiektywny, mając na uwadze należyte zabezpieczenie obu stron umowy.


Ten Wzór jest przeznaczony dla:

 • Osób fizycznych i osób prawnych,
 • Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na jej formę.
 • Twórców stron internetowych i ich klientów.
 • Praktyków zajmujących się przygotowywaniem projektów umów.

KORZYŚCI:

 • Otrzymujesz wzór umowy o wykonanie strony internetowej z komentarzami i informacjami dotyczącymi tego, jak go wypełnić i na co zwrócić przy zawieraniu takiej umowy, który można dopasować do własnych potrzeb w wordzie w formie edytowanej.
 • Zdobywasz wiedzę na temat tego, w jaki sposób zabezpieczyć swoje interesy zawierając umowę o wykonanie strony internetowej.
 • Unikasz błędów skutkujących niezgodnością zapisów umownych z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzących skrajnie nawet do nieważności umowy.
 • Eliminujesz ryzyko związanego z realizacją kontraktu.
 • Zaoszczędzisz czas na samodzielne przygotowanie umowy czy konsultację ze specjalistą.

OTRZYMUJESZ:

Wzór umowy o wykonanie strony internetowej, który będzie zawierał między innymi:

 • Zapisy dotyczące praw i obowiązków stron oraz realizacji umowy.
 • Regulacje dotyczące praw autorskich.
 • Warunki gwarancji, wsparcia i obsługi technicznej.
 • Zastrzeżenia kar umownych.
 • Postanowienia związane z odstąpieniem od umowy.
 • Klauzulę siły wyższej.
 • Komentarze uwzględniające przepisy prawa i aktualne orzecznictwo sądowe.

Protokół odbioru strony internetowej.