Zespół

Katarzyna Rudlicka

Katowice

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, broniąc pracy magisterskiej w katedrze Prawa Handlowego pt. „Łączenie się bankowych spółek akcyjnych”.
 • Absolwentka Studiów Podyplomowych “Zarządzanie i marketing w biznesie” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Właścicielka 1 w Polsce Prawniczego Centrum Szkoleniowego Cognito.
 • Zdobywała doświadczenie w renomowanych Kancelariach Prawnych, Radcowskich, a także Adwokackich.
 • Współpracowała z Bankami, Spółkami Informatycznymi, a także Spółką Chemiczną.
 • Pracowała w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym, zdobywając doświadczenie, które obecnie chce wykorzystać przy prowadzeniu własnej działalności.
 • Posiada doświadczenie w organizacji Eventów oraz Konferencji.
 • Biegle włada językiem angielskim.
 • Do kwestii zawodowych podchodzi z pełnym profesjonalizmem, rzetelnością, a także perfekcjonizmem, co daje gwarancje świadczenia usług na najwyższym poziomie.


Karolina Rudlicka-Najuch

Tarnowskie Góry

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.
 • Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Tarnowskich Górach, specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz gospodarczego.
 • Aplikację Adwokacką odbywała w renomowanych Kancelariach Adwokackich prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego w Katowicach.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji osób fizycznych i prawnych w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed organami administracji publicznej.
 • Autorka kilku publikacji naukowych, m.in. „Prawa i obowiązki wspólnika cichego na tle podstawowych założeń umowy spółki cichej”.
 • Posługuje się biegle językiem angielskim, a także w stopniu komunikatywnym językiem włoskim i niemieckim.
 • Zdobyte kwalifikacje, w tym udział w licznych szkoleniach oraz konferencjach naukowych, zapewniają pełną rzetelność i profesjonalizm świadczonych usług prawnych.


Natalia Stojanowska

Gdańsk

 • Radca prawny oraz mediator.
 • Autorka publikacji z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego, ochrony danych osobowych i prawa pracy.
 • Posiada uprawnienia Audytora (Auditora) Wewnętrznego Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001, a także Menedżera Bezpieczeństwa Informacji wydane przez TÜV NORD Polska.
 • Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych oraz Phi Theta Kappa.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała w sądzie, prokuraturze, kancelarii komorniczej oraz organach samorządu zawodowego.
 • Posługuje się biegle językiem angielskim.


Joanna Kabacińska

Siedlce

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Siedlcach.
 • Prowadzi Kancelarię Adwokacką specjalizującą się w prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, w tym obsłudze podmiotów przed KRS.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w największym z sądów w Polsce – Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, a następnie w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, poznając tam w sposób szczegółowy specyfikę różnego rodzaju spraw, ale i funkcjonowanie Sądownictwa i Prokuratury, sekretariatu sądowego i procedur sądowych, a w szczególności kryteriów, przez pryzmat których w Sądach i Prokuraturach patrzy się na pracę zawodowych pełnomocników, co jest wielce pomocne w wykonywaniu aktualnych obowiązków.
 • Do pracy podchodzi z pasją i zaangażowaniem, prezentując profesjonalne, ale i nowatorskie podejście do spraw, polegające na łączeniu kreatywności z doświadczeniem.


Milena Rzemieniak-Kielin

Warszawa

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (w trybie stacjonarnym).
 • Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Warszawie.
 • Mediator w Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • W czasie studiów, a później aplikacji adwokackiej, zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach w Warszawie.
 • Aktualnie, prowadzi własną kancelarię adwokacką w Warszawie, która świadczy m.in. kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.
 • W ramach dotychczasowej praktyki obsługiwała podmioty z branży mediowej, nieruchomościowej (deweloperów, podmioty z branży hotelarskiej), energetycznej oraz firmy budowlane.
 • Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym (w szczególności prawo umów), gospodarczym i administracyjnym.
 • Prowadzi liczne postępowania sądowe reprezentując swoich klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz sądami administracyjnym.
 • Autorka bloga www.lubieponiedzialki.pl, propagatorka idei pracy z pasją oraz w zgodzie ze swoimi talentami, zachęca do ciągłego poszukiwania inspiracji, jak również dzieli się wiedzą z zakresu prawa pracy.
 • Posługuje się językiem angielskim.


Katarzyna Maladyn-Krupa

Rzeszów

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Aktualnie adwokat przy Izbie Adwokackiej w Rzeszowie.
 • Absolwentka studiów podyplomowych „Proces inwestycyjno- budowlany- zagadnienia proceduralne”, uczestniczka wielu szkoleń prowadzonych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury m. in.: „Roszczenia z tytułu wypadków przy pracy”, „Bieżące problemy orzecznictwa w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych”, „Przewlekłość postępowania sądowego”, „Odsetki w obrocie cywilnoprawnym”.
 • Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Błażowej pod Rzeszowem specjalizującą się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie karnym, w tym karnym gospodarczym oraz wykonawczym.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m. in. podczas pracy w Kancelarii Adwokackiej, Zakładzie Karnym oraz Sądach, w tym Sądzie Rejonowym w Rzeszowie- Sądzie Pracy oraz Sądzie Okręgowym w Rzeszowie- Wydziale II Karnym.
 • Zawodowo interesuje się głównie wypadkami przy pracy, wypadkami komunikacyjnymi, mobbingiem oraz dyskryminacją w zatrudnieniu, w tym osób niepełnosprawnych.


Martyniusz Rak

Wrocław

 • Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu od 2013 r., członek Komisji ds. integracji środowiska i promocji zawodu we wskazanej Izbie w latach 2016-2020.
 • Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze RODO w zakresie zarówno audytowania, przygotowania i wdrażania odpowiedniej dokumentacji (jak dotąd w ok. 100 firmach), jak również w zakresie prowadzenia szkoleń zamknietych i otwartych z tego zakresu, jak i z innych dziedzin prawa. Jest współautorem książki „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych”(wydawnictwo ODDK, 2018 r.), a także udziela wywiadów z zakresu RODO bedącymi podstawami artykułów prasowych i internetowych.
 • Posiada również bogate doświadczenie w obszarze e-commerce i m-commerce w postaci przygotowywania zaplecza prawnego i dostosowywania sklepów i serwisów internetowych oraz aplikacji webowych i moblinych do obowiązujących przepisów (jak dotąd dla ok. 150 podmiotów), jak również w zakresie prawa turystycznego (jak dotąd obsługa ok. 20 organizatorów turystyki i punput) i dochodzenia odszkodowań lotniczych z powodu odwołania lub znacznego opóźnienia lotów (jak dotąd reprezentacja ok. 150 osób).
 • Dodatkowo zajmuje się w swojej praktyce zawodowej prawem własności intelektualnej (w tym rejestrowaniem znaków towarowych), prawem nowych technologii i IT, prawem konsumenckim, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, marketingiem wielopoziomowym (MLM), sporządzaniem i negocjowaniem umów w obrocie B2B i B2C oraz opinii prawnych, jak również reprezentacją klientów przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi.
 • W wolnych chwilach realizuje swoje zainteresowania historią, sztuką i turystyką jako przewodnik miejski po Wrocławiu, a ponadto interesuje się muzyką, podróżowaniem, prasą publicystyczną oraz akwarystyką.


Magdalena Gzela

Katowice

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej.
 • Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.
 • Swoją praktykę koncentruje wokół prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz prawa gospodarczego i karnoskarbowego. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych. 
 • Obsługuje klientów z branży usługowej, e-commerce, jak również udziela kompleksowego wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała w sądach, kancelariach, urzędach administracji.
 • Jest autorką artykułów prawniczych, w tym publikacji dotyczącej ograniczeń prawnych w sztuce.


Anna Kotowicz

Częstochowa

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Ukończyła Aplikację Rady prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.
 • Prowadzi własną kancelarię, w której obsługuję zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów.
 • Reprezentuje klientów przed sądami na wszystkich szczeblach postępowania, zapewniam substytucje zewnętrznym kancelariom.
 • Ukończyła szkolenie w zakresie mediacji i została wpisana na listę mediatorów sądowych Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie.
 • Udzielam mini wykładów w ramach edukacji prawnej w szkołach oraz wśród osób dorosłych, nie radzących sobie życiowo.
 • Specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnym.


Patrycja Franciszczak

Poznań

 • Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach prawo i administracja.
 • Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w kancelarii adwokackiej.
 • Prowadzi własną praktykę zawodową, specjalizując się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, prowadzeniu spraw bankowych (tzw. „frankowych”) oraz zagadnieniach związanych z zatrudnianiem i legalizacją pobytu cudzoziemców.
 • Współautorka bloga o tematyce prawniczej – Zgodnie z prawem.


Katarzyna Łukasik

Lublin

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie.
 • Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
 • Jeszcze na studiach odbyła szereg praktyk zawodowych w prokuraturze.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała w sądzie rejonowym i sądzie okręgowym poznając tam w sposób szczegółowy specyfikę różnego rodzaju spraw z zakresu prawa rodzinnego.
 • W trakcie odbywania aplikacji radcowskiej pracowała w Kancelarii Radcy Prawnego zdobywając bogate doświadczenie praktyczne w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców branży budowlanej i branży FMCG oraz klientów indywidualnych z zakresu szeroko pojętego prawa kontraktowego (opracowywaniu i opiniowaniu projektów umów, regulaminów wewnętrznych, uczestnictwo w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach w zakresie warunków umów), prawa gospodarczego, prawa cywilnego, w tym prawa nieruchomości i prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego.
 • Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.
 • Do pracy podchodzi z pasją i zaangażowaniem. Nieustannie podnosi kwalifikacje zawodowe i wiedzę, obecnie zgłębiając zagadnienia prawne z zakresu prawa medycznego i bioetyki.
 • Zainteresowania w wolnych chwilach: fotografia, podróże.


Emil Koźbiał

Wrocław

 • Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.
 • Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych Osobowych SPOD.
 • Absolwent studiów podyplomowych „Compliance w organizacji” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i certyfikowany Compliance Officer. wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW).
 • Doświadczenie zdobywał pracując w indywidualnej kancelarii adwokackiej oraz współtworząc dział prawny w spółce z kapitałem zagranicznym. W trakcie studiów zaangażowany w pomoc prawną pro bono jako członek zarządu Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Uniwersytecie Wrocławskim.
 • Specjalista w zakresie prawa cywilnego, procedury cywilnej, postępowania egzekucyjnego i wieczystoksięgowego oraz upadłości konsumenckiej.
 • Wśród jego głównych zainteresowań znajduje się prawo korporacyjne oraz tematyka Compliance i ryzyka w zarządzaniu organizacją.